Zavzemamo se za uspeh naših strank, dobaviteljev in zaposlenih, saj menimo, da bo privedlo do uspeha za naše podjetje.

Overgom si prizadeva za spoštovanje vrednot in tradicije, ki so pripeljala podjetje vodilno mesto na svojem tržiš?u. Cilj je vzpostaviti in razvijati dolgoletni odnos s svojimi strankami in poslovnimi partnerji, s visoko kakovosto ponudbo in oblikovanjem inovativnih in prilagojenih storitev in konceptov.

Naš portfelj izdelkov zagotavlja vukanizerju celotno paleto pnevmatik za vse vrste uporabe, v vseh kakovostnih razredih. Našim strankam zagotavljamo dostop do katerekoli tržne niše-.

Razvejanost našega distribucijskega omrežja na celotnem italijanskem ozemlju nam omogo?a globoko prodiranje na trg izdelkov, ki jih distribuiramo. Strankam zagotavljamo hiter dostop do naših zalog s cilje da v ?imkrajšem ?asovnem roku ugodijo njihovih kon?nim kupcem.

Proizvajalci pnevmatike izbirajo Overgom razvejane prodajne organiziranosti. Dolo?ene blagovne znamke upravlja izklju?no Overgom. Izredno poznavanje tržiš?a in kakovostna prodajna mreža omogo?ajo Overgomu hitro uvajanje novih blagovnih znamk in proizvodov na tržiš?e.